1. Nova Arena
1
1
0
0
2
102-23
79
2.
1
1
0
0
2
80-59
21
3. Vsevolozhsk-StPFL
1
0
1
0
1
59-80
-21
4. Renaissance Construction
1
0
1
0
1
23-102
-79
5.
0
0
0
0
0
0-0
0
6.
0
0
0
0
0
0-0
0


 

1 2 3 4 5 6
1 80:59 2 80-59
2 0 0-0
3 0 0-0
Nova Arena 4 102:23 2 102-23
Renaissance Construction 5 23:102 1 23-102
Vsevolozhsk-StPFL 6 59:80 1 59-80


 


==13 2019
Renaissance Construction - Nova Arena 23:102 (0:0; 5:28 6:32 7:22 5:20)
- Vsevolozhsk-StPFL 80:59 (0:0; 26:14 14:15 22:17 18:13)


==20 2017 () .,57,
2 - 14:45 Renaissance Construction - Vsevolozhsk-StPFL
2 - 15:30 -


 

 


XII
2019-2020 . .


 

 

2008-2019